Werken bij SKVOB eo

SKVOB e.o. biedt prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering, collectieve schadeverzekering, collectieve levensloop- of spaarloonregeling en verder deelname aan cafetariaregeling in het kader van de werkkostenregeling waarbij kan worden gekozen uit diverse mogelijkheden, zoals uitruilen voor fiets, sport lidmaatschappen, digitale hulpmiddelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het opnemen van bijzonder verlof of (on)betaald ouderschapsverlof. Daarnaast biedt werken voor één van de scholen van SKVOB e.o. een relatief grote zekerheid van werkgelegenheidsbehoud. Door de omvang van de Stichting en het feit dat sprake is van een bestuursaanstelling zijn er legio mogelijkheden tot mobiliteit.

SCHOOL                  FUNCTIE          WTF        INGANGSDATUM    OPMERKINGEN                                                           
         

SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl