Visie

De visie van de SKVOB e.o. omvat een beeld van de toekomst. Dat beeld is dynamisch van karakter. Onze visie heeft onze kernwaarden als basis en geeft in de kern aan wat onze collectieve ambitie is. De visie wordt uitgewerkt in ambities die we de komende jaren willen realiseren. Deze ambities vormen de verbindende schakel tussen de missie en concrete doelstellingen. Onze visie luidt als volgt: we bieden een palet van onderwijs aan in een open contact met de samenleving en we bevorderen de verdere inkleuring van dat onderwijspalet. We zijn een dynamische en ambitieuze organisatie van sterke en samenwerkende scholen met passie voor onderwijs en de collectieve ambitie om leerlingen op te leiden die straks het verschil gaan maken. De resultante van kernwaarden, missie en visie is een organisatie die betrouwbaar is in haar doelstellingen, aanpak, communicatie en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.

SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl