Visie

De scholen van SKVOB hebben en behouden de ruimte om te investeren in
hun eigen unieke identiteit en hun profiel, zodat er voor de ouders en leerlingen
in de regio Breda ook echt iets te kiezen is. De ontwikkelingen op het gebied
van onderwijs en op de arbeidsmarkt gaan echter zo snel en zijn zo fundamenteel,
dat we die alleen gezamenlijk kunnen oppakken. Samen oppakken vraagt
om een gezamenlijk antwoord op deze ontwikkelingen, verwoord in een visie
die voldoende ruimte laat bij de scholen om daar zelf invulling aan te geven. Wij
hebben deze visie samengevat in een drietal kernwoorden: (1) inclusief, (2) contextrijk
en (3) persoonlijk.

Inclusief

Wij vinden het als SKVOB belangrijk dat iedereen in onze regio de kans krijgt
om het beste uit zichzelf te halen. Om dat te realiseren hebben we een breed
onderwijsaanbod dat voor iedere leerling in de regio toegankelijk is. Voor alle
leerlingen is er een plek en waar nodig organiseren we passende ondersteuning
en aandacht. We zoeken in de begeleiding van de leerling de samenwerking met
andere instanties. De zorg en aandacht zijn erop gericht dat de leerling in zijn
kracht staat en zoveel mogelijk zelf de regie heeft over zijn ontwikkeling.

Persoonlijk

We zullen de komende jaren ook meer inspelen op de verschillen tussen jongeren.
Om dat te kunnen doen, zullen we het vermogen van docenten om die
verschillen te zien, te duiden en te vertalen naar het onderwijs gaan ontwikkelen.
Op veel plekken zijn we nu nog te afhankelijk van de leermethoden die
ons worden aangereikt en ligt de focus nog te veel op (de weg naar) het centraal
eindexamen. We willen meer vanuit een eigen visie op leren gaan werken,
waarin we de potentie van een individuele leerling als vertrekpunt nemen. Het
is de kunst om die tegenstelling (gepersonaliseerd leren versus voorbereiding
centraal eindexamen) te zien als kans. Een kans die energie zal vragen, maar
uiteindelijk veel energie zal geven en veel resultaat zal opleveren.

Contextrijk

Onderwijs dat verweven is met de maatschappij motiveert leerlingen en docenten.
De komende jaren zullen we vanuit onze strategische positie in de
regio met bedrijven en maatschappelijke partijen gaan werken aan de ontwikkeling
en vernieuwing van ons onderwijs. Wij streven naar onderwijs dat bijdraagt
aan de oplossing van maatschappelijke en economische vragen van de
regio. Daarmee bieden wij een rijke leeromgeving voor leerlingen. Leren gaat in
de toekomst steeds meer buiten het lokaal plaatsvinden en daar waar mogelijk
worden vragen en uitdagingen uit de regio het lokaal in gebracht. Dat zal, gezien
de vigerende exameneisen, wel per onderwijstype verschillend (in intensiteit
en qua niveau) ingevuld gaan worden.


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl