Loopbaanbeleid en scholingsmogelijkheden

Een uitgangspunt voor het professionaliseringsbeleid van onze scholen is dat de medewerkers van de scholen ruime mogelijkheden krijgen om zich te professionaliseren. Een medewerker moet voldoen aan de competenties die bij zijn functie horen en het schoolmanagement besteedt aandacht aan de nodige deskundigheidsbevordering.


Een tweede uitgangspunt is hetgeen er in de CAO-VO is afgesproken ten aanzien van het scholingsbeleid. Professionalisering is een vast onderdeel van de normjaartaak zoals hierin is vastgelegd. In artikel 16.2 van de CAO-VO staat dat in het persoonlijke ontwikkelingsplan een wederzijdse afstemming plaats dient te vinden tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling, de noodzaak te voldoen aan de eisen van de Wet BIO en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Hierbij worden afspraken vastgelegd over de toekomstige inzetbaarheid van de werknemer, diens scholing en doorstroming naar interne of externe functies. Scholing is dus geen vrijblijvende zaak. Het is een vast onderdeel van de jaartaak en wat onderdeel uitmaakt van de te voeren gesprekken uit de gesprekscyclus.

De SKVOB e.o. heeft een eigen opleidingsinstituut. Zie hiervoor tabblad De Academie.


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl