College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) van de SKVOB e.o. is o.a. verantwoordelijk voor het vaststellen van missie en visie, het opstellen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan, het formuleren van concrete doelstellingen voor de aangesloten scholen, het besturen van de aangesloten scholen en het Servicebureau en het afleggen van verantwoording aan Raad van Toezicht en Inspectie van het Onderwijs.BESTUURSREGLEMENT

 

Het CvB wordt gevormd door drs. B.J. (Berend) Buddingh' (voorzitter). Het CvB wordt ondersteund door Rianne Harrison (ambtelijk secretaris en directeur van het Servicebureau).


 

 

 

  Drs. B.J. (Berend) Buddingh'

  

 

 

 

 


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl