Reglement internet en social media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en medewerkers.  Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar het gebruik van sociale media brengt ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Met dit reglement kan het gesprek gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media en wat niet. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen en medewerkers van alle scholen van SKVOB e.o.

SKVOB - Reglement internet en socialmedia medewerkers en leerlingen


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl