Privacyreglement

Iedere school verwerkt persoonsgegevens van personeel en leerlingen. In het privacyreglement leggen we vast voor welke doelen persoonsgegevens geregistreerd worden. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, afkomst en godsdienst.

Het bevoegd gezag van SKVOB e.o. is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is daarmee voor alle scholen die onder SKVOB e.o. vallen van toepassing.

SKVOB - Privacyreglement AVG

 


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl