Incidenten en datalekken


Er wordt vanuit gegaan dat er reeds met de betrokken school contact geweest is over het incident.
Als dit niet naar tevredenheid afgehandeld wordt, kunnen incidenten gemeld worden bij privacy@skvob.nl.
De afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken.
Incidenten mogen ten allen tijde ook direct bij de FG (via privacy@skvob.nl) gemeld worden.

 


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl