Privacy

Informatiebeveiliging

Scholen zetten steeds vaker ict en digitale leermiddelen in voor het aanbieden van een eigentijdse leeromgeving en onderwijs op maat. Deze nieuwe mogelijkheden betekenen ook extra risico's, omdat de afhankelijkheid van deze middelen toeneemt en veel gegevens digitaal worden opgeslagen. Zo kunnen uitval van computers, kwijtraken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen van bepaalde gegevens ernstige gevolgen hebben. Voorbeelden zijn: een toets of een les die niet kan doorgaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is, ongeldig verklaren van examens omdat examenwerk is zoekgeraakt, of het in verkeerde handen komen van persoonsgegevens van leerlingen door een hack. Scholen moeten dan ook passende maatregelen treffen om de informatieveiligheid te waarborgen.

- Informatiebeveiligings- en privacybeleid

 

Persoonsgegevens en privacy
Voor het geven van onderwijs kan SKVOB e.o. niet zonder persoonsgegevens. Bij het omgaan met dergelijke privacygevoelige informatie moeten wij voldoen aan strakke wetgeving. Vooral ten aanzien van privacy van jongeren onder de 16 jaar hanteert de wet strenge regels, vanwege hun grotere kwetsbaarheid. Maar uiteraard moeten alle leerlingen, studenten, medewerkers en andere betrokkenen van SKVOB e.o. erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

- Privacyreglement

- Reglement internet en socialmedia

 

Veiligheid en beveiligen 
Voor SKVOB e.o. is veiligheid een van onze kernwaarden: wij staan voor een veilige leeromgeving zowel in ons onderwijs, in onze gebouwen en op onze terreinen, als in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit betekent dat wij gemotiveerd zijn om (persoons)gegevens van leerlingen, studenten en medewerkers alleen rechtmatig en zorgvuldig te verzamelen en te beveiligen. 
Voor beveiliging van informatie zijn er allerlei maatregelen zoals het installeren van een firewall, virusscan of toegangsbeveiliging. Veiligheid van informatie en privacy is daarnaast sterk afhankelijk van menselijk gedrag. SKVOB e.o. zorgt er dan ook voor dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun rol in informatieveiligheid.

- Checklist scholen

- Privacy tips

Melden klachten
Voor het melden van klachten kunt u de procedure in het informatiebeveiligings- en privacy beleidsplan volgen.

- Incidenten en datalekkenSKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl